RCD guide
European Boating Industry
  Saarte Koostöökogu
  Eesti Masinaehituse Liit
Toetajad EAS
  LEADER
  LEADER

Eesti väikelaevaehituse liit (EVL) loodi algselt juba 1997. aastal, et hoida ja edasi kanda puupaatide ehitamise traditsioone. 2009. aastal puhuti kunagi loodud ühendusele uus elu sisse ning sestpeale koondab EVL peaaegu kõiki Eesti väikelaevaehitajaid ning allhankijaid.

Liidu missioon on säilitada ja edasi arendada Eesti väikelaevaehituse traditsioone ja merekultuuri. Põhieesmärk on arendada professionaalse assotsiatsioonina Eesti väikelaevaehituse sektorit.

Eesti väikelaevaehituse liit asub Saaremaal. Saaremaa väikelaevaehituse unikaalsus seisneb laias tootevalikus, mis on ühtlaselt väga kõrge kvaliteediga.

    Sihtturg Venemaa Väikelaevaehituse visiooniseminar Tösised jutud messis: “Sihtturg Venemaa” Sünopsis: Eesti senine eksporditoe fookus on olnud Skandinaavia ja Saksamaa turgudel, Venemaa sihtturg on jäänud teisejärguliseks. Põhjuseks on peamiselt majanduspoliitiline olukord, rahvusvaheliste suhete ebakindlus ja erinevused turu-regulatsioonides. Sellest tulenevalt on jäänud realiseerimata mitmed väikelaevade ida-suunalist eksporti toetavad võimalused ja puudub Venemaa sihtturu eksporditurunduse ühtne strateegia. Teadaolevalt on Venemaa sihtturu käitumine eriline...
    EASi ja Euroopa Liidu logoEesti Väikelaevaehitajate Liit (EVL) ekspordiprojekti eesmärk on kasvatada Eesti väikelaevaehituse ekspordisuutlikkust Venemaa sihtturu suunal living lab metoodika abil, sealhulgas: a. kaardistada tootjate ootused, et seeläbi defineerida esindusorganisatsiooni rolli, ülesanded ja tegevused; b. luua sünergia Eesti väikelaevade võrkturunduses ettevõtteti killustunud info ja kontaktide koondamisega; c. luua kliendireferentse kasutades ühine platvorm Eesti väikelaevade ekspordi- ja maineturunduseks; d. tuvastada ja avada kommunikatsioonikanalid Venemaa...
    Lasteaialapsed nuusutasid mereõhkuViime pisikesed saarlased euro-merepäeval merele! Eesti Väikelaevaehituse Liit koos TTÜ Kuressaare kolledži,  Politsei- ja Piirivalveameti (PPA), Saaremaa vabatahtlike merepäästjate ning Saaremaa Merispordi Seltsiga viib Saaremaa lasteaialapsed kolmapäeval, 20.mail  Kuressaare jahisadamas vee peale. Väikesed saarlased saavad tutvuda noorte purjetajate purjepaatidega, PPA mootorpaadiga MP-40 ning merepääste- ja ohutusvarustusega. Merel pakutakse lastele traditsiooniliselt merekivikese komme, sest see on õige väikeste...

 

website developer: Muf.ee
Visit us on Facebook RSS feed