RCD guide
European Boating Industry
  Saarte Koostöökogu
  Eesti Masinaehituse Liit
Toetajad EAS
  LEADER
  LEADER

Eesti Meretööstuse liidu eelkäija on 1997. aastal puupaatide ehitamise traditsioonide hoidmiseks ja edasikandmiseks loodud mittetulundusühing. Väikelaevaehituse kiire areng ja ettevõtete ühised huvid tõid kaasa ühenduse esimese laienemise ja väikelaevaehituse liidu nime 2009. aastal. Nüüdseks ühendab liit pea kõiki Eesti laeva- ja paadiehitajaid. Eesti Meretööstuse Liidu eesmärk on arendada Eesti edendada Eesti laeva- ja paadiehitust, avameretööstust ja nende sidussektoreid.

Liit esindab Eesti meretööstuse huve suhetes avaliku sektori ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, koordineerib koostöö-, ühisturundus- ja mainekujundusprojekte, tegeleb valdkonnaga seotud õppekavade arendamise ja eriala populariseerimisega ning vahendab meretööstust puudutavat informatsiooni.

    väikelaevaehituse kutseSA Kutsekoda juures tegutsev Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kuulutas 11. mail toimunud koosolekul Eesti Meretööstuse Liidu väikelaevaehituse kutse andja konkursi võitjaks. Liidul on õigus kutset anda kuni 10. maini 2022. Liidu üks põhieesmärke on populariseerida laevaehituse õpet ning osaleda riiklike õppekavade ja kutsekvalifikatsiooni nõuete ning -standardite väljatöötamisel ja arendamisel. Esimene kutseeksam toimub käesoleva aasta juunikuus. Lisainfo Anni Hartikainen Head...
    Nime muutus ja tegevusfookuse laiendamine on ajendatud sektori kiirest arengust ja liidu liikmeskonna tegevusvaldkondade laienemisest. Mai alguses otsustatud tegevusvaldkonna laiendamine ei ole liidu ajaloos esimene. Nüüdse Eesti Meretööstuse Liidu eelkäijana asutati Saaremaal juba 1997. aastal puupaatide ehitamise traditsioonide hoidmiseks ja edasikandmiseks mittetulundusühing. Väikelaevaehituse kiire areng ja ettevõtete ühised huvid tõid kaasa ühenduse esimese laienemise ja väikelaevaehituse...
    uus Kasse paatRahva lemmik Kasse paat on saanud grammi võrra kangemaks – uus paadimudel võimaldab kasutada vägevamat mootorit ja suudab ka kiirevoolulisel veekogul lennata kui kuul. Viimane uus mudel pärineb Saaremaal valmivate rahva lemmikute tootjal aastast 2014. Tuleval aastal 25. tegutsemisaastat tähistava Kasse Paadid OÜ juhataja Fred Keerti sõnul on nende uudismudel (Kasse 455R) täisglisseeriv mootor-sõudepaat, mille sarnast...
    ühisstend AlunautEttevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ühisstend viis 11 Eesti ettevõtet 21.-29. jaanuarini Saksamaal toimuvale Euroopa suurimale paadimessile Boot, kus uudistoodetena esitlevad eestlased veesõidukeid mootorpaatidest kuni purjejahtideni. Lisaks on ühisstendil ka uudseid komposiitdetaile, paadisildu, veespordivahendeid ja veeturismiteenuseid. Euroopa suurimal paadimessil Boot korraldab EAS Eesti ühisstendi kolmandat korda ning senistest peaaegu kaks korda suuremal näitusepinnal. „Tegemist on EASi korraldatud ühisstendidest seni...

 

website developer: Muf.ee
Visit us on Facebook RSS feed