Meretööstuse liit koostöös erinevate finantseerivate partneritega toetab liidu liikmeid turunduses ja eksportimisel.

Aastatel 2016-2019 viib Meretööstuse liit ellu 3 turundusprojekti:

  1. Väikelaevade living lab turundus (EAS),
  2. Saaremaa ja väikelaevaehituse maineturundus Euroopa elustiili ja väikelaevaehituse ajakirjades – Saarte Koostöökogu MTÜ ja Visit Saaremaa MTÜ-ga (LEADER),
  3. Meretööstuse sisuturundus (EAS).

Living lab turundusprojekti eesmärk on toetada väikelaevade eksporti läbi alusinformatsiooni koondamise ja ühise kontaktvõrgustiku loomise, selleks:

  • kaardistame tootjate ootused, et seeläbi defineerida esindusorganisatsiooni rolli, ülesanded ja tegevused;
  • luua sünergia Eesti väikelaevade võrkturunduses ettevõtteti killustunud info ja kontaktide koondamisega;
  • luua kliendireferentse kasutades ühine platvorm Eesti väikelaevade ekspordi- ja maineturunduseks;
  • tuvastada ja avada kommunikatsioonikanalid Venemaa sihtturule;
  • luua living lab kontseptsiooni turundusvõttena kasutades võimalused isiklike otsekontaktide tekkeks Venemaa sihtturu ajakirjanike, Eesti väikelaevu kasutavate klientide ja edasimüüjate ning kohalike tootjate vahel.

Living lab projekti raames toimus augustis 2016. aastal seminar Tösised jutud messis: “Sihtturg Venemaa”.

Sünopsis:
Eesti senine eksporditoe fookus on olnud Skandinaavia ja Saksamaa turgudel, Venemaa sihtturg on jäänud teisejärguliseks. Põhjuseks on peamiselt majanduspoliitiline olukord, rahvusvaheliste suhete ebakindlus ja erinevused turu-regulatsioonides. Sellest tulenevalt on jäänud realiseerimata mitmed väikelaevade ida-suunalist eksporti toetavad võimalused ja puudub Venemaa sihtturu eksporditurunduse ühtne strateegia.

Teadaolevalt on Venemaa sihtturu käitumine eriline just selle poolest, et tarbijad nii valivad, ostavad kui ka tarbivad laevu välisriikides, valdavalt Euroopa Liidus. See maandab välissuhetest tulenevaid riske märkimisväärselt ning muuda Venemaa sihtturu Eesti väikelaevaehituse sektorile atraktiivseks. Samas ei ole liiga täpselt teada, mis mõjutab Venemaa laevaomaniku ostuotsust, milliseid infokanaleid ta kasutab ja mis muudab sadama tema ja ta laeva jaoks koduseks.

Ettekanded:
Marko Rillo, Estonian export in 2016 – situation and trends Marko Rillo
Andrey Petrov, Russian market review ; Boat media and promotion in Russia
Danila Timoshin, Boat sales and RIBs market in Russia
Tõnu Steinberg, Russian tourists in Estonia – what attracts them
Villu Vatsfeld,  Russian flags in Estonian SL marinas
Kalevi Westersund, Russian flags in Finnish marinas

Sissejuhatus Venemaa väikelaevaehituse regulatsioonidesse inglise ja vene keeles.


10. juulil 2017. aastal toimus living lab turundusprojekti raames teine seminar, mille töötoas valmis Venemaa erialaajakirjanike ja turuasjatundjate osalusel alusmaterjal Eesti lõbusõidulaevade turundamiseks Venemaal (inglise keeles, eestikeelsete kommentaaridega).

eksport laevaehituse living labi seminari vajalikud logod

SaveSave

SaveSaveSaveSave