Meretööstuse liidu turundusprojekt EASi konkursil edukas

25.10.2017

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teatas Meretööstuse liidu projektitaotluse “Meretööstuse sisuturundus” rahuldamisest. Meretööstuse liidu projekt valiti 12 EASile esitatud taotluse seast viie parima sekka.

Sisuturundusprojekti üldeesmärk on Eesti meretööstusettevõtete ekspordisuutlikkuse kestlik kasv. Turundusprojekt koondab kolme liiki alategevusi: teabe- ja sisuturunduskeskkonna loomine, rahvusvaheline koostöö, teavitusüritused ja kontaktreisid. Tegevused on suunatud kõigile Eesti meretööstusettevõtetele.

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist rahastatav projekt viiakse ellu 2019. aasta jaanuari lõpuks.